...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Ak už máte poukážku, neodkladajte inštaláciu zariadenia na poslednú chvíľu

24.03.2016 11:51

V slovenských domácnostiach by sa malo do začiatku júna 2016 nainštalovať vďaka poukážkam z projektu Zelená domácnostiam ešte vyše 3200 zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Zhotovitelia by mali v priemere zrealizovať viac ako 60 inštalácií každý pracovný deň. Toto číslo sa bude ešte zväčšovať, pretože momentálne je Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre (SIEA) doručovaných len približne 20 žiadostí o preplatenie poukážok denne

„Z počtu podávaných žiadostí v posledných dňoch vyplýva, že inštalácie sa rozbehli, ale určite by to mohlo byť oveľa intenzívnejšie. Podľa počtu predložených žiadostí o preplatenie je dokončených len 13 percent z plánovaných inštalácií s platnými poukážkami," uviedla Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka SIEA. Doteraz agentúra zhotoviteľom preplatila 289 poukážok v celkovej hodnote vyše 600-tisíc €. Ďalších vyše 150 žiadostí je už posúdených a platby za ne odídu v krátkom čase. Celková hodnota platných poukážok aktuálne presahuje 8 miliónov €.

Platnosť vydaných poukážok končí začiatkom júna. Domácnostiam sa neoplatí odkladať inštaláciu zariadenia na poslednú chvíľu, pretože sa pripravujú už ďalšie kolá a zhotovitelia môžu byť začiatkom leta veľmi vyťažení.

Väčšina podaných žiadostí o preplatenie je posúdená kladne a následne preplatená. V prípade, ak zhotovitelia predkladajú žiadosti neúplné alebo s chybami, majú možnosť doplniť ich v stanovenom termíne. Po zverejnení usmernenia k vyhotovovaniu faktúr a dokladov o inštalácii a uvedení zariadenia do prevádzky sa počet nedostatkov znížil. Naďalej sa však stáva, že niektoré z dôležitých informácií na doklade o inštalácii chýbajú. Aby bolo možné rýchlejšie a efektívnejšie vykonať kontrolu, SIEA pripravila aj odporúčaný vzor tohto dôležitého dokladu. Zhotovitelia ho môžu použiť priamo, alebo jednotlivé položky zapracovať do svojich dokladov. K dispozícii je na stránke www.zelenadomacnostiam.sk v časti Zhotovitelia, priamo pri usmernení. Žiadosti o preplatenie SIEA zamietla len v niekoľkých prípadoch. Dôvodom boli chyby v údajoch z katastra nehnuteľností alebo skutočnosť, že domácnosť nebola oprávnená získať príspevok.

Najviac doručených žiadostí k platným poukážkam sa týka slnečných kolektorov (159) a fotovoltických panelov (136). Je to prirodzené, keďže pre tieto zariadenia bolo vydaných najviac zmlúv. Počet už realizovaných inštalácií zároveň môže naznačovať, do akej miery sú domácnosti pripravené na inštalovanie a reálne využívanie vybraných zariadení. Z porovnania podielu dokončených inštalácií k počtu platných poukážok tiež vyplýva, pri ktorých druhoch zariadení zostáva do začiatku júna najviac práce. Pri fotovoltických paneloch a slnečných kolektoroch je zrealizovaných len 10 až 12 percent inštalácií. Pri ďalších dvoch druhoch zariadení, je to už 17 %. Spomedzi kotlov na biomasu je už v prevádzke 42, z  tepelných čerpadiel 124.

 

Fotovoltický panel

Slnečný kolektor

Kotol na biomasu

Tepelné čerpadlo

Platné poukážky (ks)

1326

1378

254

709

Doručené žiadosti k platným poukážkam (ks)

136

159

42

124

Podiel už zrealizovaných inštalácií z platných poukážok (%)

10

12

17

17

Zostáva nainštalovať (ks)

1190

1226

214

585