Akčný plán EÚ pre elektronickú verejnú správu na roky 2016 -2020

27.04.2016 11:22

Európska komisia dňa 19.4.2016, v súlade so stratégiou digitálneho jednotného trhu, predstavila svoje plány ako verejným orgánom pomôcť čo najlepšie využívať nové technológie. Akčný plán pre elektronickú verejnú správu na roky 2016 -2020 modernizuje digitálne verejné služby a navrhuje 20 opatrení, ktoré budú zavedené do konca roka 2017.

Komisia:

  • vytvorí jednotnú digitálnu bránu, ktorá používateľom umožní získať všetky informácie, pomoc a služby v oblasti riešenia problémov potrebné na efektívne cezhraničné pôsobenie,
  • prepojí všetky obchodné registre a konkurzné registre a začlení ich do portálu elektronickej justície, ktorý sa stane jednotným kontaktným miestom,
  • vytvorí so správnymi orgánmi pilotný projekt, ktorý uplatní zásadu „len jedna registrácia" pre podniky v rámci EÚ. To znamená, že spoločnosti budú musieť poskytnúť administratívne dokumenty orgánom verejnej moci len v jednej krajine EÚ, aj keď pôsobia aj v iných členských štátoch EÚ,
  • pomôže členským štátom EÚ rozvíjať cezhraničné služby elektronického zdravotníctva, ako je elektronické predpisovanie liekov a súhrnné údaje o pacientoch,
  • urýchli prechod na elektronické obstarávanie, elektronické podpisy a vykonávanie zásady „stačí len raz" vo verejnom obstarávaní

Obrázok odstránený odosielateľom. pdf Akčný plán EÚ pre elektronizáciu verejnej správy 2016-2020(483 kB)

 

Zdroj: ÚV SR