AKO POSTUPOVAŤ PRI REKLAMÁCIÁCH ODBERATEĽOV A DODÁVATEĽOV

08.07.2013 12:00
Agroinštitút, Nitra - miestnosť S3
24. júl 2013, 9,00

>>>POZVÁNKA S PRIHLÁŠKOU<<<    Nitrianska regionálna komora SOPK pre Vás pripravila vzdelávací seminár, určený pre všetkých podnikateľov, ktorí predávajú tovary alebo poskytujú služby, t.j. majú zákazníkov, odberateľov, dodávateľov, pracovníkom obchodných a reklamačných oddelení a pod.

OBSAH ODBORNÉHO SEMINÁRA:

1. Čo je a čo nie je reklamácia
- výklad pojmu, praktické návody ako posudzovať a postupovať pri uplatňovaní rôznych nárokov, odlišností v obchodných vzťahoch a v občianskoprávnych vzťahoch

2. Dôvody reklamácie
- vady a ich druhy, opis vady, reklamácia ako právny úkon a dosah na jeho vybavenie

3. Spôsoby vybavovania reklamácií
- odborné posudzovanie vád, možnosti vybavovania vád v intenciách zákona

4. Nároky spotrebteľov
- nároky pri rôznych druhoch vád a nároky kupujúcich vyplývajúcich z obchodného práva
- porovnanie postavenia spotrebiteľa podľa občianskeho práva a kúpujúceho podľa obchodného práva.
- riešenie zmiešaných prípadov

5. Záručné doby
- podľa Obchodného a Občianskeho zákonníka

6. Súdne spory v oblasti reklamácií
- možnosti obrany, rozsah nárokov, analýza konkrétnych rozhodnutí z praxe

7. Diskusia


Účastníci seminára obdržia pracovné matriály a osvedčenie o absolvovaní seminára !!!


LEKTOR:
Mgr. Eva Braxatorisová, advokátka, špecialistka v odbore

ÚČASTNÍCKY POPLATOK:
  bez DPH DPH Celkovo
Člen SOPK 40 € 8,- 48 €
Nečlen SOPK 55 € 11,- 66 €
V poplatku je zahrnuté občerstvenie

Uzávierka prihlášok: 19. júla 2013Organizačný garant:
Ing. Jana Machatová - Útvar informatiky a komunikácie
Nitrianska regionálna komora SOPK
Akademická 4, 949 01 Nitra
Tel.: 037/7336730
Fax: 037/7336739
Email: jana.machatova@sopk.sk
Zdroj článku: SOPK