Ako prilákať investorov do Vášho mesta?

12.12.2013 14:56

V dňoch 13.-15. mája 2015 sa vo Výstavníckom centre v Zürichu uskutoční Výstava investičného manažmentu (IME).

Táto výstava  predstavuje výbornú príležitosť pre správne inštitúcie a súkromný sektor prezentovať svoje projekty a produkty vhodne  zvolenej  cieľovej  skupine,  pretože   je zameraná na "prilákanie" a získanie  priamych zahraničných investícií.

Pre miestne samosprávy ako kantóny, prefektúry, regióny, obce  a mestá bude účasť na výstave prínosom, pretože budú mať možnosť nielen prezentovať svoje špecifické projekty, ale si aj vymeniť skúsenosti s ostatnými účastníkmi; a to najmä v oblastiach ochrany životného prostredia, riešenia verejných priestranstiev v mestách, lesníctva a vodného a odpadového hospodárstva.

Investori, ktorí sa podujatia zúčastnia, budú hľadať nové možnosti investovania vo vašom meste, obci, regióne. Samosprávam sa tak ponúka možnosť predstaviť stimuly určené pre investorov.

Množstvo samospráv ponúka investorom finančne nenáročné pozemky, nakoľko je ich cieľom zvýšiť zamestnanosť prostredníctvom investícií zameraných na vytváranie nových pracovných miest a podporu ekonomického rozvoja mesta.

Spoločnosti zúčastnené na konferencii budú miestnym samosprávam ponúkať služby v oblastiach, akými sú napr. odpadové hospodárstvo, technické vybavenie určené pre zvoz odpadu a čistenie verejných priestranstiev, mestské plánovanie a výstavba nemocníc, univerzít, konferenčných centier, športových areálov a zábavných parkov.

Počas výstavy sa uskutoční konferencia o mestskom plánovaní zameraná na moderné riešenia v oblastiach  :

  •  energetiky;
  •  vodárenstva;
  •  ekologických stavieb;
  •  regenerácie a rozvoja miest;
  •  mestskej architektúry;
  •  obsluhy budov;
  •  informačných technológií a bezpečnosti.

V prípade Vášho záujmu sa  kontaktujte na e-mailovej adrese:  info@ime-europe.com.

Podrobnejšie informácie o akcii nájdete na adrese:

www.ime-europe.com.