Ako sa pripraviť na 3. kolo Zelenej domácnostiam

17.06.2016 09:38

Ak chce domácnosť zvýšiť pravdepodobnosť, že si bude môcť získanú poukážku na zariadenia na využívanie obnoviteľných zdrojov energie uplatniť, mala by zostávajúci čas do vyhlásenia 3. kola využiť na prípravu a konzultácie so zhotoviteľom.

Tretie kolo projektu, v ktorom sa budú vydávať poukážky s trojmesačnou platnosťou len pre domácnosti z mimobratislavských krajov, plánuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) vyhlásiť v najbližších týždňoch. Skúsenosti z predchádzajúcich kôl jednoznačne ukazujú, že nestačí len poukážku získať, ale rozhodujúca je príprava pred podaním žiadosti. Dôvodov, pre ktoré domácnosti už vydané poukážky nevyužili, bolo viac, ale vo väčšine prípadov sa dalo chybám predísť ešte pred podaním žiadosti. Prehľad najčastejších chýb domácností a zhotoviteľov v prechádzajúcich kolách je k dispozícii na stránke www.zelenadomacnostia

Časť chýb súvisela s tým, že si neprečítali podmienky projektu, ani ďalšie užitočné odporúčania ako postup pri využívaní podpory či jednoduchý manuál k podávaniu žiadosti. Pravdepodobnosť, že žiadosť bude správne vyplnená a poukážka bude môcť byť využitá, sa zásadne zvýši, ak budú domácnosti vopred úzko spolupracovať so zhotoviteľmi. Tých je aktuálne vyše 800, pričom skúsenosť s inštaláciou zariadení v rámci projektu a s podaním žiadosti o preplatenie poukážky má už vyše 360 z nich.

Po prvých dvoch kolách SIEA eviduje 3071 žiadostí o preplatenie poukážok k zariadeniam, ktoré domácnosti už využívajú. Koľko z poukážok v hodnote vyše 6,8 miliónov € bude aj preplatených, vyplynie z posúdenia žiadostí. To bude ukončené v najbližších týždňoch, pretože veľká časť žiadostí bola doručená tesne pred skončením kôl. Zatiaľ je preplatených vyše 1500 poukážok za 3,2 milióna €.

Zdroj: SIEA