Ako žiadať zmenu v projekte? Ako si pýtať dovysvetlenie v prípade neudelenia grantu?

13.07.2016 09:38

Výkonná agentúra EACEA je oprávnená poskytnúť informácie o projektovej žiadosti/projekte len priamo štatutárnemu zástupcovi. Štatutár (prípadne kontaktná osoba za organizáciu/inštitúciu so štatutárom v kópii) musí kontaktovať agentúru EACEA osobne a to cez programové emailové adresy (viď nižšie) v závislosti od opatrenia, ktoré organizácia/inštitúcia využila. V emaily musí byť uvedené číslo projektu.

Akcia 1- European Remembrance

mailto:eacea-p7-remembrance@ec.europa.eu

Akcia 2 - Podpora demokracie a občianskej participácie

eacea-c1@ec.europa.eu (Družobné metá, Siete medzi mestami)

mailto:eacea-p7-civilsociety@ec.europa.eu (Projekty občianskej spoločnosti)

Prevádzkové/štrukturálne granty

mailto:eacea-p7-operatinggrants@ec.europa.eu

Zdroj: Creative Europe Desk Slovakia