Aktualizácia č.1 Výzva na predkladanie ŽoNFP pre ŠC 1.2.2

14.02.2017 20:24

AKTUALIZÁCIA č. 1 zo dňa 13.2.2017 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

·  Aktualizácia č.1 Výzva na predkladanie ŽoNFP pre ŠC 1.2.2. (rar, 6.28 Mb)

 

Zdroj: MPaRV SR