Aktualizácia indikatívneho harmonogramu výziev na rok 2017

20.06.2017 14:18

MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie OP Ľudské zdroje zverejnilo na svojom webovom sídle aktualizovanú verziu indikatívneho harmonogramu výziev na rok 2017 (verzia 3.0).

 

Bližšie informácie: https://www.minedu.sk/indikativny-harmonogram-vyziev-na-rok-2017/