Aktualizácia indikatívneho harmonogramu výziev pre rok 2017

26.07.2017 12:17

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika zverejňuje aktualizáciu indikatívneho harmonogramu výziev pre rok 2017.

 

Harmonogram výziev pre rok 2017 v prílohe tohto mailu alebo na webovej stránke: https://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/&id=302&page=1