Aktualizácia indikatívneho harmonogramu vyzvaní pre Fond malých projektov

21.04.2017 14:55

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika zverejňuje aktualizáciu indikatívneho harmonogramu vyzvaní pre Fond malých projektov.

zdroj: https://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/&id=287&page=1