Aktualizácia mapy miestnych akčných skupín schválených MPRV SR

20.08.2013 10:46

Národná sieť rozvoja vidieka SR aktualizovala mapu miestnych akčných skupín schválených MPRV SR, ktorú nájdete v dokumentoch na stiahnutie.

Dokumenty na stiahnutie