Aktualizácia Programového manuálu k OP KaHR

20.11.2013 14:03

Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR) zverejnilo na svojom webovom sídle aktualizovaný Programový manuál k OP KaHR, verzia 4.0.0.

Dokument je dostupný na : https://www.mhsr.sk/programovy-manual-6353/128038s

Zdroj : Ministerstvo hospodárstva SR, Sekcia podporných programov