Aktualizácia registračných formulárov do NSRV SR

01.08.2013 13:33

Národná sieť rozvoja vidieka SR oznamuje konečným prijímateľom podpory z Osi 3 PRV SR 2007-2013, ktorí sú po ukončení projektu povinní zaregistrovať podporenú aktivitu do Agentúry pre rozvoj vidieka, že na svojej stránkewww.nsrv.sk zverejnila aktualizované registračné formuláre, s platnosťou od 1.8.2013. Aktualizované formuláre nájdete v sekcii „Registrácia konečných prijímateľov podpory z Osi 3 PRV SR 2007-2013 do Agentúry pre rozvoj vidieka“.