Aktualizácia registračných formulárov do NSRV SR

16.09.2013 11:26

Národná sieť rozvoja vidieka SR oznamuje konečným prijímateľom podpory z Osi 3 PRV SR 2007-2013, ktorí sú po ukončení projektu povinní zaregistrovať podporenú aktivitu do Agentúry pre rozvoj vidieka, že na svojej stránke www.nsrv.sk zverejnila aktualizované registračné formuláre, s platnosťou od 13.9.2013. Aktualizované formuláre nájdete v sekcii „Registrácia konečných prijímateľov podpory z Osi 3 PRV SR 2007-2013 do Agentúry pre rozvoj vidieka“.