Aktualizácia Systému riadenia ŠF a KF a Systém finančného riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013

14.07.2015 12:04

Centrálny koordinačný orgán po aktualizovaní zverejnil Systém riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013, verzia 4.11.
Certifikačný orgán po aktualizovaní zverejnil Systém finančného riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013, verzia 7.1.

https://opz.health-sf.sk/sekcie--siroka-verejnost/dokumenty-riadenia-strukturalnych-fondov/system-riadenia-sf-a-kf-na-programove-obdobie-2007---2013-verzia-411

https://opz.health-sf.sk/sekcie--siroka-verejnost/dokument-financneho-riadenia-strukturalnych-fondov/system-financneho-riadenia-sf-a-kf-na-programove-obdobie-2007---2013-verzia-71