Aktualizácia výzvy pre opatrenie 19, podopatrenie 19.2

12.06.2017 12:36

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020, že z dôvodu predĺženia termínu na uzatvorenie výzvy aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA/Podpory/Projektové podpory/PRV 2014-2020/Výzvy/Opatrenie 19/Podopatrenie 19.2/21/PRV/2017 výzvu pre Opatrenie 19 - Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy Leader, podopatrenie 19.2 - Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou, číslo výzvy 21/PRV/2017 (https://bit.ly/2sSEYXE).

Dokumenty na stiahnutie:

- Výzva - aktualizácia (https://bit.ly/2s1gknS)

- Výzva ŽoSS_MAS_19_2_aktualizacia2 (https://bit.ly/2tbnqpk)

Dokumenty sú zverejnené na stránke:

https://bit.ly/2sSEYXE