Aktualizačná odborná príprava na podnikanie v energetike - elektrina

25.07.2016 08:59

Aktualizačná odborná príprava na podnikanie v energetike - elektrina

 

OZNÁMENIE

o konaní aktualizačnej odbornej prípravy pre držiteľov osvedčení o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike - elektrina

 

Podľa § 5 ods. 5 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov je držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike povinný zúčastniť sa raz za päť rokov aktualizačnej odbornej prípravy.

Aktualizačná odborná príprava na podnikanie v energetike - plyn sa uskutoční

v dňoch 5. - 7. september 2016

v budove Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava.

 

Záujemcovia o účasť na tejto aktualizácii sa môžu prihlásiť prostredníctvom elektronickej prihlášky.

 

Aktualizačnú odbornú prípravu organizačne zabezpečuje Slovenská plynárenská agentúra. Viac informácií o konaní aktualizačnej odbornej prípravy nájdete na stránke www.zpoe.sk.