Aktualizované oznámenie o otvorení opatrenia B bilaterálnych fondov – predĺženie obdobia na predkladanie žiadostí o príspevok

11.11.2016 12:30

 Úrad vlády SR ako správca programov:
SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy (ACC) - PA7
SK05 Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva (CLT) - PA16 + PA17
SK07 Zelené inovácie v priemysle (GII) - PA21
SK08 Cezhraničná spolupráca (CBC) - PA26
SK09 Domáce a rodovo podmienené násilie (DGV) - PA29
aktualizoval dňa 10.11.2016 oznámenie o otvorení opatrenia B bilaterálnych fondov na úrovni programov:

Aktualizované oznámenie o otvorení opatrenia B bilaterálneho fondu na úrovni programu

·  Pôvodná verzia oznámenia (platná do 9.11.2016)

 Zdroj: ÚV SR