Aktualizovaný Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2014-2020 na rok 2016

14.10.2016 11:31

Na stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR bol zverejnený aktualizovaný Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2014-2020 na rok 2016.

Dokument na stiahnutie:

- Aktualizovaný Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2014-2020 na rok 2016 (https://bit.ly/2eewDqt)

Informácia bola zverejnená na stránke:

https://bit.ly/2e2ohVo