Aktualizovaný zoznam často kladených otázok k výzve - MOPS

12.06.2017 14:34

Ministerstvo vnútra SR aktualizovalo zoznam často kladených otázok k výzve, ktorá je zameraná na miestne občianske poriadkové služby (MOPS) v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (MRK) - OPLZ-PO5-2017-1. Výzva bola vyhlásená 24. mája 2017.

 

Zdroj: https://www.minv.sk/?aktualne-informacie-10&sprava=aktualizovany-zoznam-casto-kladenych-otazok-k-vyzve-mops