Aktuálne informácie v rámci OP KŽP

19.04.2016 13:52

Webové sídlo www.op-kzp.sk bolo aktualizované o nasledovné oznamy:

 

Aktualizácia v časti Aktuality:

- Príručky k procesu VO pre postupy zadávania zákaziek po 17. 04. 2016:  

https://bit.ly/1SpmCEZ

 

Aktualizácia v časti Aktuality:

- Pozvánka na informačný seminár k výzvam OPKZP-PO1-SC111-2016-10 a OPKZP-PO1-SC111-2016-11:

https://bit.ly/1Sgkf50

 

Prezentácie (10 a 11 výzva OP KŽP):

- Základné informácie o 10. a 11. výzve OP KŽP (https://bit.ly/1WCyXZv)

- Príprava Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (https://bit.ly/1VzVy9A)

- Realizácia verejného obstarávania (https://bit.ly/1VzVCpI)

 

Aktualizácia v časti Dokumenty/Metodické dokumenty OP KŽP/Podporné dokumenty k procesu VO:

https://bit.ly/1VzeJ42    

 

Aktualizácia v časti Dokumenty/Metodické dokumenty/Príručka k procesu verejného obstarávania:

https://bit.ly/1WciSJn

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

https://bit.ly/1MEWVkB