Aktuálne informácie v rámci Poľsko-Slovenskej cezhraničnej spolupráce.

19.07.2016 13:02

Aktualizácia finančných hárkov v prílohe 4 Príručky pre prijímateľa:

V prílohe č. 4 Príručky pre prijímateľa „Pokyny pre vypracovanie ekonomickej a finančnej analýzy“ boli aktualizované finančné hárky. Zmena je čisto technická a predstavuje len skorigovanie vzorcov pre výpočty v hárkoch Excel. Zásady a spôsob vypracovania finančných analýz zostávajú nezmenené. Aktualizované hárky sú súčasťou prílohy č. 4, ktorá sa dá prevziať v časti Zoznám sa s dokumentmi – Príručka pre prijímateľa spolu s prílohami (https://bit.ly/1ULCYuc).

Informácia bola zverejnená na stránke:

https://bit.ly/2actf0X

Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok vlajkových projektov bola ukončená:

Dňa 30. júna 2016 bola ukončená výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok vlajkových projektov. Na spoločný technický sekretariát bolo predložených spolu 5 žiadostí – všetky, ktorých návrhy boli predtým schválené Monitorovacím výborom.

Na stránke PL-SK cezhraničného programu bol zverejnený zoznam predložených projektov, ktoré budú predmetom hodnotenia.

Dokument na stiahnutie:

- Lista złożonych projektów flagowych - Zoznam predložených vlajkových projektov (https://bit.ly/29USNyE)

Informácia bola zverejnená na stránke:

https://bit.ly/29Rvemw

Harmonogram hodnotenia predložených vlajkových projektov:

Na stránke PL-SK cezhraničného programu bol zverejnený harmonogram hodnotenia projektov predložených vo výzve na predkladanie žiadostí o finančný príspevok vlajkových projektov.

Zasadnutie Monitorovacieho výboru, na ktorom sa budú schvaľovať žiadosti o finančný príspevok, sa uskutoční koncom septembra.

Dokument na stiahnutie:

- Harmonogram oceny projektów flagowych - Harmonogram hodnotenia vlajkových projektov (https://bit.ly/2actAAM)

Informácia bola zverejnená na stránke:

https://bit.ly/29RsTrT