Aktuálne informácie v rámci programu Interreg V-A SK-CZ

16.05.2016 12:38

POZOR! Aktualizácia dokumentu k výzvam:

 

Riadiaci orgán vydáva aktualizovaný dokument - Dohoda o spolupráci partnerov na projekte, ktorý tvorí prílohu č. 8 k Manuálu prípravy a implementácie projektu / časť pre žiadateľa.

 

Aktualizovaný dokument sa nachádza aj v prílohách k vyhláseným výzvam.

 

Dokument na stiahnutie:

 - Dohoda o spolupráci partnerov na projekte (https://bit.ly/24UaGk5)

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

https://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/&id=258

 

Informácia pre žiadateľov Interreg V-A SK-CZ:

 

Riadiaci orgán zverejňuje informáciu k problematike - zdieľané výdavky / financovanie v rámci projektu.

 

Dokument na stiahnutie:

 - Zdieľané výdavky / Financovanie (https://bit.ly/1R3tEuV)

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

https://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/&id=259