Bez ekonomického nebude ani sociálne zblíženie

06.11.2015 14:42

O budúcnosti Európy včera s občanmi diskutoval podpredseda EK zodpovedný za euro Valdis Dombrovskis a minister hospodárstva Vazil Hudák. „Naša účasť na projekte spoločnej Európy nemá alternatívu,“ povedal na úvod diskusie so širokou verejnosťou prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. Zdôraznil, že nikdy v histórii Slovensko nemalo taký významný vplyv, ako má po vstupe do Európskej únie.

V protiklade s tým stojí neschopnosť hovoriť o Európskej únii priaznivo. Brusel sa v domácej politike pomaly stáva nadávkou a málo sa robí pre to, aby jednotná Európa nestrácala podporu ľudí. Únia je pod silným tlakom viacerých kríz a ohrození, varoval prezident. Dodal, že „500 miliónová Európa, v skutočnosti najbohatšia časť sveta, musí dokázať súčasnú situáciu zvládnuť.“

 

Zlý imidž eurofondov

Hostia sa nevyhli ani nepríjemnej téme zneužívania eurofondov. Bez dostatočnej kontroly je tu tendencia, že sa ich zmocnia rôzne skupiny ľudí a využijú ich vo svoj prospech, uznal minister Hudák. Úspešné z hľadiska využitia fondov sú tie krajiny, ktoré majú ich riadenie veľmi centralizované. U nás chýba zodpovednosť za pochybenia: „Vo využívaní tohto zdroja máme zodpovednosť nielen voči Slovensku a našim ľuďom, ale aj voči občanom Európy, ktorí prispievajú.“ Nie je to len slovenský problém. Domrovskis upozornil, že „zlá konotácia“ viažuca sa k eurofondom je argumentom pre tých, ktorí žiadajú znižovanie európskych rozpočtov. „V reálnom vyjadrení máme v programovom období 2014-2020 v histórii po prvý krát menší rozpočet, než sme mali v rokoch 2007-2013. Znamená to, že počas týchto rokov budeme mať v skutočnosti menej Európy.“ Európska komisia podozrenia zo zneužívania fondov dôkladne sleduje. V dôsledku toho sa na Slovensku posilňovala pozícia ich audítora. V únii má prípadne vyšetrovanie na starosti Európsky úrad pre boj proti podvodom OLAF

 

Budúcnosť eurozóny

Finančná kríza prispela k posilneniu odolnosti ekonomík. Zavedenie európskeho semestru pomohlo fiškálnej a makroekonomickej správe EÚ.  Bol tu Pakt stability a rastu, no nepresadzovalo sa jeho plnenie. Pribudol Európsky mechanizmus pre stabilitu (ESM), vzniká banková únia a Európska centrálna banka má nové úlohy.

Dobrovskis povedal, že zostáva veľa vecí dokončiť. Návodom ako ďalej môže byť Správa piatich prezidentov o dobudovaní hospodárskej a menovej únie v Európe. Pred dvomi týždňami predstavila EK sadu konkrétnejších návrhov. V konečnom dôsledku by to malo znovu naštartovať proces hospodárskeho približovania krajín, ktoré sa bohužiaľ v poslednom období zastavilo.

 

Zdroj: euractiv