Bezplatné energetické poradenstvo na veľtrhu Solaris 2016 v Nitre

12.04.2016 14:01

4. ročník medzinárodnej výstavy pre solárnu techniku a fotovoltiku

Termín konania: 14.04.2014 - 17.04.2016
Miesto konania: Agrokomplex Nitra

Využite bezplatné energetické poradenstvo, ktoré poskytujú špecialisti Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, počas veľtrhu solárnej techniky a fotovoltiky Solaris 2016 v Nitre. Odborníci na úspory energie vám poradia, aké opatrenia podniknúť a ako si vybrať najvhodnejšie zariadenia.

V stánku SIEA tento rok návštevníci nájdu aj názorné schémy zapojenia jednotlivých systémov využívajúcich obnoviteľné zdroje energie. Aj vďaka nim je možné jednoduchšie vysvetliť, ako jednotlivé zariadenia fungujú, ale aj ktoré komponenty sú pre životnosť zariadenia dôležité. Najväčší záujem možno očakávať o konzultácie súvisiace s podporným projektom SIEA Zelená domácnostiam. Slovenské domácnosti majú vďaka nemu možnosť získať poukážky na inštaláciu štyroch druhov zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia je na tento účel do roku 2018 k dispozícii 45 miliónov eur z európskych fondov a štátneho rozpočtu. Celkom je možné využiť prostriedky až do výšky 115 miliónov eur.

Domácnosť môže požiadať aj o podporu viacerých zariadení. Možností je veľa, vhodné sú len niektoré. „Teší nás, že stále viac domácností vyhľadáva našu pomoc v čase, keď len plánujú investíciu do zariadení. Je to dôležité, pretože v tomto štádiu ich vieme v problematike zorientovať, naznačiť im výhody i obmedzenia jednotlivých riešení a  poradiť im, na čo si dať pozor nielen pri výbere zariadenia, ale aj dodávateľa, ktorý má zabezpečiť inštaláciu," uviedla generálna riaditeľka SIEA Svetlana Gavorová.

Pre všetkých, ktorým záleží na znižovaní spotreby energie, sú pripravené aj informačné brožúry s návrhmi úsporných opatrení a príkladmi konkrétnych realizácií. K dispozícii je aj 4. vydanie publikácie Obnoviteľné zdroje energie s chladnou hlavou. Publikácia, ktorá bola preložená do 11 jazykov, si už na Slovensku získala tisíce čitateľov.

Bezplatné poradenstvo je v Nitre je širokej verejnosti k dispozícii od štvrtka 14. apríla do soboty 16. apríla 2016. Špecialistov na úspory energie nájdete v areáli výstaviska Agrokomplex v stánku 12 v Pavilóne C. Pre tých, ktorí nebudú môcť prísť na veľtrh, sú konzultanti SIEA k dispozícii v poradenských centrách ŽIŤ ENERGIOU v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach. 

Návštevníci budú môcť počas veľtrhu využiť aj sprievodný program, ktorý pripravila Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu. Témou prednášok budú najnovšie trendy v tejto oblasti, ale aj legislatívne, administratívne a technické možnosti fotovoltických inštalácií na Slovensku. Počas prvého dňa veľtrhu vo štvrtok 14. apríla 2016 sa uskutoční aj prednáška SIEA na tému "Zelená domácnostiam v praxi".  Aktuálne informácie o národnom projekte Zelená domácnostiam odprezentuje energetický konzultant z poradenského cnetra ŽIŤ ENERGIOU v Banskej Bystrici Michal Ilovič.