...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Bezplatné poradenstvo cudzincom mimo EÚ

04.12.2013 13:18
Bezplatné poradenstvo cudzincom mimo EÚ poskytnú konzultanti Migračného informačného centra IOM (MIC) spolu s pracovníkmi:
- Oddelenia cudzineckej polície
- Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
- Oddelenia štátneho občianstva a matrík
- Živnostenského úradu

Poradenský deň pre cudzincov realizuje Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) v rámci projektu Posilnenie interkultúrnych zručností a regionálnej spolupráce odborníkov pracujúcich s migrantmi v SR, IV
.
Medzinárodná organizácia pre migráciu
(IOM)
Grösslingová 4, 811 09 Bratislava • Poštová 1, 040 01 Košice

www.iom.sk

plagat_sk_porad_den_trnava_12_12.pdf (732974)