Bezplatný koučing pre start-upy

13.12.2013 09:30

Podniky Start-Up stoja väčšinou pred množstvom výziev. Rozhodnutie o tom, ako môže podnik expandovať, by malo byť dobre naplánované a riziko jasne rozpoznané.

Individuálnym koučingom jeden na jedného sprevádzajú koučovia TwinEntrepreneurs podniky pri krokoch rastu. Na začiatku je analýza potenciálu na základe aktuálneho obchodného modelu podniku.  Zámerom je identifikovať príležitosti a potenciál. Podnikom poskytneme  koučov TwinEntrepreneurs ako sparing partnerov.

Koučingom sa majú minimalizovať riziká a má sa vyvinúť transparentná a logicky správna koncepcia rastu.

Zaregistrujte sa tu!

O koučovanie v rámci TwinEntrepreneurs sa môžete hlásiť do 15. decembra!