Bilaterálny fond na národnej úrovni pre rok 2016 otvorený

16.08.2016 10:00

Úrad vlády SR - Národný kontaktný bod týmto oznamuje oprávneným žiadateľom, že otvára možnosť uchádzať sa o finančný príspevok na realizáciu aktivít zameraných na posilnenie bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskou republikou a donorskými štátmi (Nórskom, Lichtenštajnskom a Islandom) pre rok 2016.

 

 

https://www.eeagrants.sk/data/att/20907_subor.pdf