Blíži sa konferencia iDEME´OPIS 2014 - záštitu nad ňou prevzal vedúci Úradu vlády SR Igor Federič

04.06.2014 10:27

Hlavnou témou konferencie iDEME OPIS 2014, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 19.júna 2014 v bratislavskom hoteli Bôrik, bude prezentácia nových elektronických služieb verejnej správy. Predstavené budú služby samosprávy, štátnej správy, ale aj v oblasti digitalizácie kultúrneho dedičstva.

V prednáškach odznejú aj informácie o info-komunikačných témach v pripravených operačných programoch obdobia 2014-2020. V rámci predstavenia aktuálnych eGovernment trendov to budú napríklad témy "Citizen Intelligence = efektívna komunikácia verejnej správy s občanmi" alebo "Aplikácia analytických nástrojov pre oblasť prevencie a detekcie podvodov".

Významnú úlohu v prevencii ako i pri odhaľovaní podvodov zohráva dostupnosť dát, ich kvalita a schopnosť ich pretaviť do hodnotných a zmysluplných informácií, preto téme "Aplikácia analytických nástrojov pre oblasť prevencie a detekcie podvodov" bude venovaný aj samostatný workshop pripravený v spolupráci s SAS Slovakia.

Zaujímavé ukážky eGovernment technológií čakajú návštevníkov stánkov vystavovateľov, spoločnosti QEX a Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES).

Program konferencie iDEME OPIS 2014 a registračný formulár nájdete na stránke www.ideme.net.

Záštitu nad konferenciou prevzal Úrad vlády SR a je spoluorganizovaná Riadiacim orgánom Operačného programu Informatizácia spoločnosti (RO OPIS).