BLÍŽI SA TERMÍN NA PODANIE ŽIADOSTI V RÁMCI PROGRAMU EURÓPA PRE OBČANOV 2007-2013

20.06.2013 13:20

Program Európa pre občanov

 

Akcia 1 Opatrenie 1.1

Plánujete organizovať stretnutie v rámci družobných partnerstiev miest v termíne medzi 1. januárom a 30. septembrom 2014?

Požiadajte si o grant k 2. septembru 2013!

 

Akcia 1 Opatrenie 1.2
Žiadosť o projektový grant na podporu rozvoja sietí vytvorených na základe partnerských zväzkov medzi mestami so začiatkom implementácie projektu medzi 1. januárom a 30. májom 2014.

Termín na predkladanie žiadosti o grant je k 2. septembru 2013!

 

Inšpirujte sa príkladmi dobrej praxe medzinárodnej partnerskej spolupráce na našich podstránkach zahranicnaspolupraca.zmos.sk!