Boli schválené prvé projekty z oblasti cezhraničného vzdelávania a z oblasti rozvoja multimodálnej dopravy na poľsko-slovenskom pohraničí

15.05.2017 10:40

Na zasadnutí Monitorovacieho výboru v dňoch 10. a 11. mája 2017, ktoré sa konalo v Tatranskej Lomnici boli schválené štyri projekty v celkovej výške 1,3 mil. eur. Finančné prostriedky z EFRR vo výške 1 mil. eur budú poskytnuté na dofinancovanie troch projektov z oblasti rozvoja cezhraničného a celoživotného vzdelávania a jedného projektu z oblasti rozvoja multimodálnej dopravy na poľsko-slovenskom pohraničí.

Zoznam schválených projektov z  II. prioritnej osi a z III. prioritnej osi spolu s opisom hlavných úloh v projektoch je dostupný:

https://sk.plsk.eu/-/zoznam-projektow-mc-10-11