Bratislavský kraj ostáva riadiacim orgánom OP INTERACT až do roku 2020

17.06.2013 08:52
Odbor INTERACT Bratislavského samosprávneho kraja bol jednomyseľne schválený pre programové obdobie 2014-2020 ako riadiaci orgán pripravovaného operačného programu.
 
Bratislavský kraj ostáva riadiacim orgánom Operačného programu INTERACT aj na ďalšie obdobie 2014-2020.„Bratislavská župa má skúsenosti s vedením tohto projektu. Opätovným zvolením sme potvrdili svoje postavenie jediného riadiaceho orgánu na regionálnej úrovni v rámci nových členských krajín Európskej únie ako aj schopnosť viesť tento projekt,"povedal župan Pavol Frešo.   Prvé zasadnutie prípravného monitorovacieho výboru pre nadnárodný program INTERACT III 2014-2020 sa konalo v Limassole na Cypre. Pre Bratislavský kraj bolo toto zasadnutie mimoriadne dôležité, pretože sa na ňom rozhodovalo aj o pridelení riadiaceho orgánu.  

Za veľký diplomatický úspech pri príprave operačného programu INTERACT III je možné považovať fakt, že sa súčasnému riadiacemu orgánu podarilo nadviazať pozitívne vzťahy s Nemeckom, ktoré v roku 2007 ako jediná krajina EÚ odmietlo vstúpiť do INTERACTu. Politickú podporu kandidatúre BSK vyjadrila aj vláda SR, ktorá vo svojom uznesení z 30. marca 2013 odporúča „uchádzať sa Bratislavskému samosprávnemu kraju o mandát riadiaceho orgánu pre operačný program INTERACT III v rámci cieľa EÚS pre programové obdobie 2014 - 2020". Bratislavský samosprávny kraj je jediným orgánom regionálnej samosprávny v strednej a východnej Európe, ktorý riadi operačný program v rámci Cieľa Európska územná spolupráca.