Brusel - Open days 2016

22.08.2016 12:10

Od 10. do 13. októbra 2016 sa uskutoční Európsky týždeň regiónov a miest

Regióny a mestá za trvalo-udržateľný a inkluzívny rast

obrázok European Week of Regions and Cities - Brussels 10 - 13 October 2016
Do 14. ročníka sa zapojilo 187 regiónov a miest, ktoré vytvorili 22 konzorcií. Zo Slovenska figurujú dva kraje a to Prešovský a Bratislavský. Na európskom týždni participuje 13 generálnych riaditeľstiev Európskej komisie a Výbor regiónov. Otváracie plenárne zasadnutie sa uskutoční v Európskom parlamente.

Počas týždňa sa účastníci majú možnosť zúčastniť v Bruseli na 130 workshopoch venujúcich sa týmto trom témam:

  • Trvalý a trvalo-udržateľný hospodársky rast
  • Inkluzívny hospodársky rast
  • Zjednodušenie európskych štrukturálnych a investičných fondov.

PSK tvorí konzorcium spolu s ďalšími siedmimi partnermi z Poľska, Talianska, Chorvátska a Severného Írska. Partneri pripravili workshop, ktorý sa uskutoční 11. októbra pod názvomPodnikanie mladých: kľúč k posilneniu konkurencieschopnosti a rastu v regiónoch. Na workshope, ktorý poukáže aj na dôležitosť odborného vzdelávania mládeže pre pracovných trh, predstaví svoje úspešné aktivity zástupca SPŠE v Prešove.

Súčasťou podujatia je aj organizovanie veľkého množstva lokálnych podujatí naprieč celou Európou. Lokálnym podujatím PSK bude East Room – Inovačné fórum 2016, ktoré organizuje Inovačné partnerské centrum 15. - 16. novembra v Prešove. Dvojdňové diskusné fórum prepojí podnikateľský, akademický a verejný sektor. Fórum bude rozdelené do piatich tematický sekcií, ktoré sa zamerajú na vzdelávanie, veda a výskum, cestovný ruch, biznis, e-riešenia, eurofondy a podpora podnikania.

 

Registrácia

Registrácia na európsky týždeň je možná len online, kvôli zvýšeným bezpečnostným opatreniam v Bruseli. Zaregistrovať sa je možné do 26. septembraPo tomto termíne už nebude možné získať vstup na podujatia organizované v Bruseli.

Bližšie informácie

Na stiahnutie