BUDÚCNOSŤ SLOVENSKÝCH MIEST V MEDZINÁRODNÝCH SÚVISLOSTIACH – prezentácie zo seminára

19.01.2017 18:40

https://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=203562