Cartoon Movie 2015:_Prihlasovanie projektov

04.11.2014 09:52

Cartoon Movie je koprodukčné fórum, zamerané na zvýšenie produkcie, financovania a distribúcie európskych animovaných filmov, kde majú európski producenti možnosť prezentovať svoje projekty profesionálom z odvetvia, získavať potenciálnych investorov, partnerov a distribútorov. Cartoon Movie, organizovaný Európskou asociáciou animovaných filmov, je kľúčovým pilierom európskeho animovaného priemyslu. Podujatie stále dokazuje, že je revitalizačnou silou pre priemysel, ktorý za posledné desaťročie významne narástol, či už čo sa týka množstva produkcií alebo počtu divákov.

17. ročník Cartoon Movie sa uskutoční od 4. do 6. marca 2015 v Lyone/Francúzsko.

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa - MEDIA.

Uzávierka prihlasovania projektov:
26. november 2014

Viac informácií a prihláška
Email