Časopis EUROKOMPAS č. 1/2016.

26.08.2016 10:29

Aj v novom programovom období bude vychádzať časopis Úradu vlády SR o štrukturálnych fondoch. V súčasnosti je dostupný časopis EUROKOMPAS č. 1/2016.

Dokument na stiahnutie:

- Časopis EUROKOMPAS č. 1/2016 (https://bit.ly/2bldiqt)

Informácia a časopis boli zverejnené na stránke:

https://www.partnerskadohoda.gov.sk/casopis-eurokompas/