Často kladené otázky k výzvam pre mimovládne neziskové organizácie

16.06.2017 14:29

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa zverejnilo zoznam často kladených otázok k dopytovo orientovaným výzvam zameraným na občiansku informovanosť a participáciu a tvorbu lepšej verejnej politiky.

 

Bližšie informácie: https://www.minv.sk/?aktuality_zahranicna_pomoc_MV_SR&sprava=casto-kladene-otazky-k-vyzvam-pre-mimovladne-neziskove-organizacie