Celodenné odborné podujatie k príprave časti celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR týkajúcej sa práv osôb so zdravotným postihnutím

26.11.2013 14:03

Dovoľujeme si Vás informovať, že v odbornej gescii Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravuje pracovná skupina Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím ( pre prípravu a finalizáciu časti Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR týkajúcej sa práv osôb so zdravotným postihnutím ) celodenné odborné podujatie k príprave časti celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR týkajúcej sa práv osôb so zdravotným postihnutím.

Podujatie sa uskutoční dňa 9. decembra 2013 so začiatkom od 10,00 hod. (registrácia od 9,00 hod.) v zasadacej miestnosti č. 117 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, Bratislava.

Bližšie informácie a prihlasovací formulár sú zverejnené na:
https://www.employment.gov.sk/celostatna-strategia-osoby-so-zdravotnym-postihnutim.html