CERN – SLOVENSKO: PRIEMYSEL A TRANSFER VEDOMOSTÍ

26.02.2015 13:39

Slovenská obchodná a priemyselná komora  ako spoluorganizátor s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, Európskou Organizáciou pre Jadrový Výskum CERN, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Centrom vedecko-technických informácii Slovenskej republiky spoločne  pripravujú výnimočnú konferenciu

CERN – SLOVENSKO: PRIEMYSEL A TRANSFER VEDOMOSTÍ

ktorá sa bude konať dňa 24. marca 2015 o 9.00 hod. na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky, Mierová 19 v Bratislave.

Cieľom podujatia, ktoré bude na Slovensku prvé svojho druhu, je utuženie a rozšírenie spolupráce CERNu a Slovenska v oblasti priemyslu a transferu vedomostí a technológií. Hlavným zámerom je zvýšenie návratnosti príspevku Slovenska do CERNu vo forme zakázok pre slovenské firmy, informovanie slovenských firiem o možnostiach dodávok do CERNu a vytvorenie nových spoluprác medzi CERNom a slovenským priemyslom.

Ďalším dôležitým zámerom je oboznámenie slovenských vedecko-výskumných inštitútov a firiem s možnosťami transferu technológií (komercializáciou vedeckých objavov a technológií vyvinutých vďaka fundamentálnemu výskumu vo fyzike elementárnych častíc a vysokých energií pre úžitok spoločnosti) a prispieť tak k novým partnerstvám, synergiám a akciám združujúcim akadémiu a priemysel.

Viac informácií nájdete na https://indico.cern.ch/e/CERN-SLOVAKIA2015, kde sa možno do 10. marca 2015 zaregistrovať. Podujatie bude vysielané livestreamom na https://www.thespot.sk/cern.