Čerpanie peňazí EÚ v období 2007 - 2013 dosiahlo 97,2 %

20.10.2016 16:12

Využitie finančných prostriedkov Európskej únie v programovom období 2007 až 2013 v štrnástich operačných programoch dosiahlo k 30. septembru 11,292 mld. eur z celkového záväzku takmer 11,618 mld. eur.
BRATISLAVA 19. októbra (SITA) - Slovensko vyčerpalo z peňazí Európskej únie (EÚ) v programovom období 2007 až 2013 v štrnástich operačných programoch k 30. septembru tohto roka 11,292 mld. eur. Miera čerpania dosiahla 97,20 % z celkového záväzku takmer 11,618 mld. eur. Oproti koncu augusta využitie eurofondov vzrástlo o 12,92 mil. eur a miera o 0,11 percentuálneho bodu. Vyplýva to z informácií zverejnených na portáli ministerstva financií.
V porovnaní so záverom minulého roka je čerpanie prostriedkov EÚ vyššie o 897 mil. eur a podiel o 7,73 percentuálneho bodu. Jedenásť hlavných operačných programov v Národnom strategickom referenčnom rámci 2007 - 2013 zo zdrojov EÚ využilo ku koncu septembra 11,168 mld. eur, čiže 97,26 % zo záväzku 11,483 mld. eur. Poskytnuté a nezúčtované žiadosti o platbu a predfinancovania prijímateľom predstavovali 37,79 mil. eur.
Oprávnené obdobie pre realizáciu výdavkov programového obdobia 2007 - 2013 sa skončilo k 31. decembru 2015 a v tomto roku pokračuje proces spracovávania týchto výdavkov na národnej úrovni, ako aj voči Európskej komisii. Pre vyčerpanie zostávajúcej alokácie uplynulého programového obdobia je potrebné na ministerstvo financií predložiť oprávnené výdavky v minimálnej sume 331,12 mil. eur. Finálna úroveň čerpania bude známa po uzatvorení uvedeného programového obdobia na základe záverečnej dokumentácie, ktorá bude predložená Európskej komisii v marci 2017.
Operačný program Výskum a vývoj vyčerpal ku koncu septembra z rozpočtu EÚ 100,20 % (1,212 mld. eur z 1,209 mld. eur), Doprava 100 % z 3,160 mld. eur, Bratislavský kraj 99,29 % (94,53 mil. eur z 95,21 mil. eur), Interact II 98,05 % (28,74 mil. eur z 29,31 mil. eur), Technická pomoc 97,69 % (95,35 mil. eur z 97,6 mil. eur) a Zamestnanosť a sociálna inklúzia 97,04 % (913,41 mil. eur z 941,3 mil. eur).
Program Informatizácia spoločnosti využil z peňazí EÚ 96,73 % (816 mil. eur z 843,6 mil. eur), Životné prostredie 95,60 % (1,740 mld. eur z 1,820 mld. eur), Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 95,43 % (924,02 mil. eur z 968,25 mil. eur), Regionálny operačný program 95,40 % (1,483 mld. eur z 1,555 mld. eur), Vzdelávanie 92,60 % (502,58 mil. eur z 542,73 mil. eur), Cezhraničná spolupráca SR - ČR 92,06 % (85,37 mil. eur z 92,74 mil. eur), Zdravotníctvo 90,73 % (226,83 mil. eur z 250 mil. eur) a Rybné hospodárstvo 83,12 % (10,7 mil. eur z 12,87 mil. eur).
Nevyčerpané zostali prostriedky v programoch Vzdelávanie v objeme 15,57 mil. eur (do konca rokov 2012 a 2013), Interact II vo výške 847,57 tis. eur (2014) a Rybné hospodárstvo 254,51 tis. eur (2012 - 2014).
 
Informácia o čerpaní EÚ fondov k 30.09.2016

Detailné info:
https://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=992