Čerpanie ŠF a KF k 31.1.2016

18.02.2016 11:14

- Z celkového záväzku 2007-2013 v rámci všetkých 14 operačných programov programového obdobia 2007-2013 Slovenská republika vyčerpala k 31.01.2016 prostriedky vo výške 10 514,95 mil. EUR, čo predstavuje čerpanie na úrovni 90,51%. Vzhľadom na možnosť zálohového financovania prijímateľov zo štátneho rozpočtu, finančné prostriedky poskytnuté prijímateľom na implementáciu projektov k tomuto dátumu sú v celkovej výške 10 895,46 mil. EUR a navyšujú úroveň čerpania na 93,78% z celkového záväzku.

Tlačová správa

Príloha 1

Príloha 2

Príloha 3

 

Zdroj:MFSR