...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Čerpanie ŠF a KF k 31.1.2016

18.02.2016 11:14

- Z celkového záväzku 2007-2013 v rámci všetkých 14 operačných programov programového obdobia 2007-2013 Slovenská republika vyčerpala k 31.01.2016 prostriedky vo výške 10 514,95 mil. EUR, čo predstavuje čerpanie na úrovni 90,51%. Vzhľadom na možnosť zálohového financovania prijímateľov zo štátneho rozpočtu, finančné prostriedky poskytnuté prijímateľom na implementáciu projektov k tomuto dátumu sú v celkovej výške 10 895,46 mil. EUR a navyšujú úroveň čerpania na 93,78% z celkového záväzku.

Tlačová správa

Príloha 1

Príloha 2

Príloha 3

 

Zdroj:MFSR