Cestovný ruch na Slovensku hľadá inovácie

16.05.2014 14:29

Vyzdvihnúť originálne myšlienky a kreatívne nápady, ktoré podporujú rozvoj turizmu na Slovensku. To je cieľ novej súťaže s názvom Najlepšia inovácia v cestovnom ruchu, ktorú odštartovalo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

"Až do 10. decembra môžu subjekty pôsobiace v cestovnom ruchu posielať svoje prihlášky s popisom inovatívnych projektov, ktoré prispeli k rozvoju cestovného ruchu, na naše ministerstvo, sekciu cestovného ruchu,“ povedal štátny tajomník ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja František Palko. „Touto súťažou chceme poukázať na to, že inovácie sú dnes už nevyhnutnosťou, a zároveň poukázať na najzaujímavejšie pozitívne príklady z praxe. Chceme motivovať všetkých slovenských podnikateľov, aby čo najviac využívali vlastnú kreativitu a neustále tak zlepšovali kvalitu ponúkaných služieb,“ dodal.

Všetky prihlásené projekty bude posudzovať päťčlenná odborná komisia. Hodnotiť bude ich prínos pre rozvoj cestovného ruchu, atraktivitu, komplexnosť ponuky, konkurencieschopnosť, návštevnosť ako vyjadrenie záujmu, použitie vhodných marketingových postupov či schopnosť spolupráce.
Výsledky súťaže budú vyhlásené počas medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour v Bratislave začiatkom budúceho roka a najlepšia inovácia získa Cenu ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Najlepšie projekty budú prezentované aj na oficiálnych webových stránkach sekcie cestovného ruchu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. 

Viac informácii nájdete TU

Martin Kóňa
hovorca Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR

Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
tel. číslo: + 421 918 825 059
e-mail: martin.kona@mindop.sk