Chyby vo výdavkoch na rozvoj vidieka

21.05.2015 13:17

Aké sú príčiny a ako sa riešia?

Dvor audítorov odhaduje, že priemerná chybovosť za výdavky na rozvoj vidieka, ktoré vznikli v priebehu posledných troch rokov, bola 8,2 %. Kontrolné orgány členských štátov neodhalili chyby, pretože kontroly nie sú dôkladné a zakladajú sa nedostatočných informáciách. Medzi niektoré hlavné príčiny patrilo nedodržiavanie pravidiel verejného obstarávania, podozrenie z úmyselného porušenia pravidiel súkromnými príjemcami a nedodržanie poľnohospodárskych záväzkov v súvislosti s pomocou, ktorá sa vzťahuje na plochu. Komisia a členské štáty sú len čiastočne účinné, pokiaľ ide o riešenie hlavných príčin vysokej chybovosti rozvoja vidieka. Dvor audítorov predkladá viacero konkrétnych odporúčaní na prijatie nápravných a preventívnych opatrení na riešenie rozšírených nedostatkov na úrovni EÚ.

Brožúrka je k dispozícii v dokumentoch na stiahnutie.

Dokumenty na stiahnutie