...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Chyby vo výdavkoch na rozvoj vidieka

21.05.2015 13:17

Aké sú príčiny a ako sa riešia?

Dvor audítorov odhaduje, že priemerná chybovosť za výdavky na rozvoj vidieka, ktoré vznikli v priebehu posledných troch rokov, bola 8,2 %. Kontrolné orgány členských štátov neodhalili chyby, pretože kontroly nie sú dôkladné a zakladajú sa nedostatočných informáciách. Medzi niektoré hlavné príčiny patrilo nedodržiavanie pravidiel verejného obstarávania, podozrenie z úmyselného porušenia pravidiel súkromnými príjemcami a nedodržanie poľnohospodárskych záväzkov v súvislosti s pomocou, ktorá sa vzťahuje na plochu. Komisia a členské štáty sú len čiastočne účinné, pokiaľ ide o riešenie hlavných príčin vysokej chybovosti rozvoja vidieka. Dvor audítorov predkladá viacero konkrétnych odporúčaní na prijatie nápravných a preventívnych opatrení na riešenie rozšírených nedostatkov na úrovni EÚ.

Brožúrka je k dispozícii v dokumentoch na stiahnutie.

Dokumenty na stiahnutie