Cieľ EK: v roku 2017 budeme používať o 50 % menej plastových tašiek

17.04.2014 14:50

Členské štáty EÚ budú musieť do roku 2017 znížiť spotrebu najrozšírenejších plastových tašiek o 50 % (do r. 2019 o 80%). Vyplýva to z legislatívneho návrhu, ktorý v stredu schválil Európsky parlament.


Členské štáty by na dosiahnutie tohto cieľa mali využiť dane, odvody, ale aj obchodné obmedzenia a zákazy. Plastové tašky výrazne znečisťujú životné prostredie, najmä vodné útvary a vodné ekosystémy.

,,Poslanci dnes výrazne posilnili navrhované pravidlá EÚ, ktorých cieľom je znížiť využívanie plastových tašiek a odpad z nich, a to najmä prostredníctvom záväzných európskych redukčných cieľov a požiadavky, aby sa za plastové tašky platilo. Ako ukázali krajiny, ktoré sú lídrami v tomto úsilí, dramatické zníženie spotreby týchto tašiek je aplikovaním ucelenej politiky ľahko dosiahnuteľné. Postupné, avšak rýchle sťahovanie týchto tašiek predstavuje ľahko uskutočniteľné riešenie všadeprítomného problému plastového odpadu v životnom prostredí," uviedla spravodajkyňa Margrete Auken (Zelení/EFA, DK).  Parlament jej správu schválil pomerom hlasov 539 (za): 51 (proti): 72 (zdržalo sa hlasovania).

Redukčné ciele: 50% do roku 2017, 80% do roku 2019
Ľahké plastové nákupné tašky, s hrúbkou menšou ako 50 mikrónov, sú v súčasnosti najviac rozšírenými plastovými taškami v EÚ. Pravdepodobnosť ich opätovného použitia je však nižšia, ako v prípade hrubších tašiek, takže sa rýchlejšie stávajú odpadom, ktorý často končí rozptýlený v životnom prostredí.
Členské štáty by mali podľa poslancov do roku 2017 znížiť spotrebu ľahkých plastových tašiek aspoň o polovicu a do roku 2019 až o 80% v porovnaní so stavom v roku 2010. Využiť pritom môžu ekonomické nástroje, akými sú dane a odvody, ale aj obchodné obmedzenia a zákazy, ktoré by zabezpečili, aby obchody neposkytovali plastové tašky bezplatne. Výnimkou by boli plastové vrecká určené na zabalenie voľne uložených potravín, napr. mäsa, rýb a mliečnych výrobkov.

Do roku 2019 by mali byť plastové tašky určené na zabalenie ovocia, zeleniny a cukroviniek nahradené taškami z recyklovaného papiera alebo taškami, ktoré sú biologicky rozložiteľné a kompostovateľné. Podľa poslancov by sa tiež mali upraviť základné požiadavky týkajúce sa kompostovateľných a biologicky rozložiteľných obalov.

V roku 2010 použil každý občan EÚ odhadom 198 plastových nákupných tašiek, približne 90 % z nich bolo ľahkých. Bez zásahu by spotreba tašiek mala ďalej narastať. Podľa údajov Európskej komisie bolo v EÚ v roku 2010 odhodených viac ako osem miliárd plastových tašiek.

Zdroj: Európsky parlament, enviroportal.sk

 

 

 


 

Copyright © Enviroportal 2014