Členské štáty presadzujú šetrenie aj na výskume a inováciách

23.09.2014 08:52

Rada EÚ tlačí na zníženie rozpočtu EÚ na rok 2015 v rozpore s hlavnými deklarovanými prioritami bloku.

V kapitole pre rast a pracovné miesta, ktorý pokrýva napríklad aj „Záruku pre mladých“, navrhujú škrty vo výške 1,3 miliardy eur. Ďalším príkladom je výskum, kde by sa zníženie o 10 % rovnalo nerealizovaniu 600 projektov s 7000 účastníkmi, z ktorých je asi 1400 malých a stredných podnikov.

Čísla Európskemu parlamentu prezentoval poľský eurokomisár pre rozpočet Jacek Dominik 17. septembra.

Nemenovaný úradník Európskej komisie pre EurActiv uviedol, že finančných prostriedkov je dosť, no chýbajúca flexibilita má za následok že sa škrtá „hlúpo“.

Nie len, že trpia prioritné oblasti, ale krajiny, ktoré na šetrenie najviac tlačia – Nemecko, Holandsko a Veľká Británia – sú tie, ktoré z programov na podporu vedy a výskumu najviac získavajú.

Komisia pravidelne vyjednáva s členskými krajinami a Európskym parlamentom úpravy k ročnému rozpočtu. Úpravy sú spôsobené najmä tým, že zo strany členských štátov prichádzajú žiadosti o úhradu z predchádzajúceho roku. Len v kohéznej politike sa prenesené nezaplatené záväzky z roku 2013 v tomto roku vyšplhali na 23,4 miliardy eur.

Komisia stále uhrádza záväzky z programového obdobia 2007-2013.

Zmeny oproti návrhu rozpočtu Európskej komisie na rok 2015, ktoré žiada Rada (členské štáty), sa týkajú najmä kapitoly „Konkurencieschopnosť a rast“ a kapitoly „Globálna Európa“.

Napriek angažovanosti EÚ v krízových oblastiach, predovšetkým vo svojom susedstve, členské štáty žiadajú v tejto oblasti znížiť výdavky o 384 miliónov.

Aj keď majú európskej inštitúcie dostatok prostriedkov na svojich účtoch, podľa dnes platných pravidiel sa nemôžu zdĺhavej a náročnej procedúre zmeny rozpočtu vyhnúť.

Európsky rozpočet mal navyše v roku 2014 extra príjmy, najmä z pokút, ktoré môže Komisia v rámci svojich právomocí udeliť. Vyšplhali sa do výšky 4,7 miliárd eur a väčšina sa týkala bankového sektora.

Ak by sa prijal princíp rozpočtovej flexibility medzi kategóriami výdavkov a medzi rokmi, ako na tom nástojil Európsky parlament pre rok 2015 by podľa informácií EurActiv nebolo potrebné prechádzať procedúrou zmeny rozpočtu.

Zdroj: euractiv.sk