Čo sa oplatí vedieť pred 5. kolom Zelenej domácnostiam

28.11.2016 08:44

Čo sa oplatí vedieť pred 5. kolom Zelenej domácnostiam.

O poukážky k zariadeniam na výrobu tepla z projektu Zelená domácnostiam budú môcť domácnosti požiadať v utorok 29.11.2016 o 12. h. Čo je dôležité vedieť, kým začnú vypĺňať elektronickú žiadosť?

V 5. kole budú k dispozícii 4 milióny € na poukážky na inštaláciu kotlov na biomasu, tepelných čerpadiel a slnečných kolektorov. Poukážky sú platné štyri mesiace. Žiadosti budú môcť podávať domácnosti vo všetkých krajoch okrem bratislavského. „V súlade s osobitnými podmienkami môže byť aj toto kolo uzatvorené potom, čo žiadaná suma presiahne 1,5-násobok objemu vyčlenených prostriedkov. O uzatvorení budeme informovať na internetovej stránke,” uviedol vedúci oddelenia komunikácie Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Stanislav Jurikovič.

SIEA v žiadnom prípade neodporúča domácnostiam žiadať o poukážku, kým sa dostatočne neoboznámia so všeobecnými a osobitnými podmienkami projektu (https://bit.ly/28Ne7BO). Veľmi dôležité je vopred si prečítať manuál k podávaniu žiadosti (https://bit.ly/2cl8wG6). V prípade otázok sa možno obrátiť na pracovníkov SIEA. Všetky dôležité informácie vrátane kontaktov (https://bit.ly/2fgrKzM) sú uvedené na stránke projektu.

Po otvorení kola o 12. h bude možné na stránke zelenadomacnostiam.sk vyplniť elektronický formulár žiadosti. Okrem presného typu zariadenia je nutné mať k dispozícii aj údaje týkajúce sa miesta inštalácie. Tieto žiadateľ nájde v liste vlastníctva domu, v ktorom bude zariadenie využívané. Vyplnenie žiadosti v elektronickom systéme neznamená, že žiadosť je ukončená. Pre ukončenie žiadosti je nutné čo najskôr potvrdiť záujem o poukážku prostredníctvom kliknutia na odkaz, ktorý je po požiadaní doručený na e-mailovú adresu zadanú v žiadosti. Ak odoslaná správa nie je v doručenej pošte, je potrebné skontrolovať aj priečinok nevyžiadanej pošty – spam. Žiadatelia, ktorí potvrdia záujem o vydanie poukážky v priebehu kola, dostanú prostredníctvom e-mailovej správy vyrozumenie o výsledku žiadosti v priebehu niekoľkých hodín. Žiadatelia, ktorí potvrdia záujem o poukážku až po skončení kola, dostanú vyrozumenie o neúspešnej žiadosti do 24-hodín od otvorenia kola.

Pri vyhodnocovaní žiadostí informačný systém nezohľadňuje iba čas, kedy domácnosť potvrdí záujem o poukážku prostredníctvom odkazu doručeného v emailovej správe, ale aj uplatnenie uprednostňujúcich kritérií. V prípade 5. kola, ktoré bude zamerané len na podporu zariadení na výrobu tepla, môžu žiadatelia uplatniť dve uprednostňujúce kritériá (https://bit.ly/2fTfSSg). Najvyššiu prioritu má podpora zariadení na výrobu tepla v budovách, kde boli vykonané opatrenia na zníženie spotreby energie. Druhé kritérium s menšou váhou súvisí s tým, či bude zariadenie využívané v lokalitách, kde nie je sú vybudované systémy centralizovaného zásobovania teplom. Informačný systém žiadosti s uplatneným uprednostneným kritériom automaticky posunie pri vyhodnocovaní pred žiadosti, ktoré kritériá uplatnené nemajú.

Informácia bola zverejnená na stránke:

https://bit.ly/2fqZN9u