Ďalšia nadnárodná banka má záujem o spoluprácu so Slovenskom

11.07.2013 13:57

Spolupráca s Eurázijskou rozvojovou bankou (EDB) môže pomôcť Slovensku pri financovaní veľkých dopravných infraštruktúrnych projektov. Skonštatoval to František Palko, štátny tajomník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, po dnešnom rokovaní s predstaviteľmi banky.

"Vítame, že EDB má záujem o spoluprácu so Slovenskou republikou. Je to dôkazom toho, že sme dôveryhodným partnerom,“ povedal F. Palko. Nadviazanie spolupráce vzhľadom na končiace sa aktuálne programové obdobie eurofondov bude aktuálne v tom nasledujúcom období. Veľké infraštruktúrne projekty sú spojené aj s veľkými finančnými nárokmi. Vzhľadom na nutnosť konsolidácie verejných financií sa pri veľkých projektoch vytvoril priestor na spoluprácu so súkromným sektorom a medzinárodnými finančnými inštitúciami.

Oblasťou, v ktorej by bolo možné nadviazať spoluprácu, sú projekty verejno-súkromného partnerstva (PPP). F. Palko informoval predstaviteľov EDB o už existujúcom PPP projekte rýchlostnej cesty R1, ako aj o ostatných pripravovaných PPP projektoch. Medzi najvhodnejších kandidátov na realizáciu touto formou patria úseky diaľnice D4 (Bratislava Jarovce – Bratislava Rača) a tri úseky rýchlostnej cesty R7 (Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz, Bratislava Prievoz – Dunajská a Dunajská Lužná – Holice). „Ďalší priestor na diskusiu o spolupráci vidíme napr. aj pri rozvoji našich letísk, rozvoji riečnych prístavov alebo vo výstavbe terminálov intermodálnej dopravy,“ dodal F. Palko.

Eurázijská rozvojová banka (Eurasian Development Bank - EDB) je medzinárodná finančná inštitúcia, založená Ruskom a Kazachstanom v roku 2006. V januári 2013 bola uznaná medzinárodnou organizáciou OECD ako multilaterálna finančná inštitúcia. EDB financuje veľké investičné projekty v Eurázii cez dlhodobé financovanie.

Martin Kóňa 
Hovorca Ministerstva dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja SR 
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
t.č.: + 421  918 825 059
mail: martin.kona@mindop.sk