Ďalších dvanásť eurovlakov zvýši kvalitu cestovania v regiónoch ešte v tomto roku

17.12.2014 09:17

Bezplatné cestovanie, nárast vlakových spojení, nové železničné zastávky. Dobré správy na slovenských železniciach sa nekončia. Do konca roka pribudne do prímestskej dopravy v okolí Bratislavy a Košíc dvanásť nových moderných vlakov. Nové vlakové súpravy boli dnes predstavené verejnosti za účasti ministra dopravy Jána Počiatka.

„Na konci roku 2015 bude v regionálnej doprave vďaka eurofondom dokopy 61 nových ucelených vlakov a až 100 nových a modernizovaných vozňov a rušňov, čo znamená, že až 60 % výkonov v regionálnej doprave bude na moderných vlakoch,“ povedal dnes v Bratislave minister J. Počiatek.

Projekt s oficiálnym názvom Mobilné prostriedky pre prímestskú a regionálnu osobnú dopravu v rámci integrovaných dopravných systémov nadväzuje na už úspešne zrealizovaný projekt nákupu 32 železničných koľajových vozidiel ZSSK. Tentoraz je úzko prepojený na integrovaný dopravný systém dvoch najväčších miest na Slovensku – Bratislavy a Košíc. Dosah integrovaného dopravného systému je v okruhu 100 km od epicentra. V rámci projektu bude dodaných 9 elektrických poschodových jednotiek, z toho 6 bude premávať na tratiach v okolí Bratislavy a 3 v okolí Košíc. Taktiež bude dodaných 20 dieselových motorových jednotiek, ktoré sa rozdelia na polovicu pre obe mestá. Všetky vlaky budú dodané v priebehu rokov 2014 a 2015.

Elektrické poschodové jednotky budú jazdiť na tratiach: Malacky  – Bratislava, Bratislava – Leopoldov, Galanta – Trnava,  Bratislava – Nové Zámky, Komárno – Nové Zámky - Bratislava, Nové Zámky – Štúrovo, Košice – Poprad – Tatry,  Košice – Čierna nad Tisou, Košice – Kechnec, Prešov – Lipany.

Dieselové motorové jednotky budú jazdiť na tratiach: Nové Zámky – Leopoldov – Bratislava, Bardejov – Prešov, Stakčín – Humenné – Prešov, Humenné – Medzilaborce mesto, Humenné – Košice.
 Výška nenávratného finančného príspevku na tento projekt je  156 151 387,31 eura, z toho 85 % je hradených z Kohézneho fondu Európskej únie a 5 % zo štátneho rozpočtu. Neoprávnené výdavky, ako aj výdavky nad rámec finančnej medzery, hradí prijímateľ pomoci (ZSSK).

Okrem toho sa z Operačného programu Doprava realizuje aj menší projekt nákupu a modernizácie osobných vozňov, prostredníctvom neho ZSSK získa 10 nových a 30 modernizovaných osobných vozňov. Vlaky aj vozne sú určené pre prímestskú a regionálnu dopravu.

Zdroj: mindop