Ďalšie schválené projekty modernizácie regionálnych ciest

28.10.2013 10:48

Nitriansky samosprávny kraj bol úspešný so 4 projektmi na rekonštrukciu a modernizáciu regionálnych komunikácií II. a III. triedy v celkovej hodnote oprávnených výdavkov 12 197 686,42 Eur. Výška nenávratného finančného príspevku predstavuje čiastku 11 587 802,10 Eur. O zdroje sa uchádzal vo výzve ROP vyhlásenej v závere roka 2012. Projekty sa budú realizovať v okresoch Nitra, Zlaté Moravce, Topoľčany, Levice, Nové Zámky a Komárno. Predmetom projektov je skvalitnenie dopravno-technického stavu komunikácie na jednotlivých úsekoch ciest v regióne v celkovej dĺžke 84,514 km. Okrem toho je silnou stránkou všetkých projektov ich príspevok k zavádzaniu dopravných subsystémov. Projekty riešia elektronický dopravný subsystém (Merač teploty vzduchu a povrchu asfaltu - meteostanica - zariadenie na meranie teploty asfaltu, teploty a vlhkosti vzduchu a rosného bodu - napojené na centrálu správcu cesty. Na základe údajov vysielaných meračom prostredníctvom bezdrôtového prenosu dát bude zabezpečená operatívna údržba cesty a nasadenie mechanizmov v zimnom období.) Zároveň každý projekt má zakomponované aj elektronické merače okamžitej rýchlosti, prechody pre chodcov zvýraznené dopravnými gombíkmi (cestná odrazka), ale aj autobusové výbočiská a ďalšie prvky dopravnej infraštruktúry, ktoré zvyšujú plynulosť a bezpečnosť dopravy. 
Schválené projekty NSK v tretej výzve ROP na opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov, kód výzvy ROP-5.1-2012/01:

  • Modernizácia ciest región Nitra - 2.etapa (24,729 km III. triedy)
  • Modernizácia ciest región Topoľčany – 2. etapa(15,475 km II. triedy a 12,540 km III. triedy)
  • Modernizácia ciest región Levice – 3. etapa (12,834 km II. triedy)
  • Modernizácia ciest región Nové Zámky a Komárno (18,936 km III.triedy)

Daniela Frajková
vedúca SO/RO pre ROP