Ďalšie tri výzvy zamerané na zvýšenie kvality života v regiónoch z IROP

21.12.2016 09:20

Ďalšie tri výzvy zamerané na zvýšenie kvality života v regiónoch z IROP

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka spúšťa tri výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameraných na zlepšeniu kvality života a udržateľné poskytovanie verejných služieb regiónov, miest a obcí. Ide o výzvy z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP):

  • budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební
  • zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní
  • zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy).

Ďalšie informácie po dnešnej tlačovej besede.